Privacyverklaring

Wij, ‘t Hoogstraatje vinden jouw privacy erg belangrijk. Je persoonlijke gegevens worden door ons zo zorgvuldig mogelijk verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Over ons

V.O.F. ‘t Hoogstraatje
Hoogstraat 3
6511 RT Nijmegen

KvK 76863425

Vragen of een Verzoek indienen?
info@hoogstraatje.nl
024 360 46 59

 

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • KvK-gegevens
 • BTW-nummer
 • IBAN-gegevens
 • Social media accountnamen
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media, google).

 

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Reacties en recensies

Als je een reactie of recensie op onze website achterlaat, dan verwerken we je naam. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of recensie van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties en recensies te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Reservering

Als je via onze website een reservering plaats, dan verwerken we je naam, de datum, het aantal personen, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens verwerken om je reservering te kunnen bevestigen en indien nodig contact met je op te nemen ten behoeve van je reservering.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en/of persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Sollicitaties

Als je solliciteert op een openstaande vacature dan verwerken we de volgende gegevens. Jouw NAW-gegevens, je geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, je cv en je motivatiebrief. Deze persoonsgegevens worden standaard tot 3 maanden na de sluitingsdatum van de vacature bewaard. Als de sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de persoonsgegevens bewaard conform de Archiefwet.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Communicatie en Marketing

Wij verwerken jouw NAW-gegevens en e-mailadres eventueel om te communiceren met jou door middel van het verzenden van een elektronische nieuwsbrief en/of post. Ook verwerken wij deze gegevens bij deelname aan acties (zoals bijvoorbeeld de kleurwedstrijd), zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Reserveringssysteem
 • Accountant
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@hoogstraatje.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.